Een brandveilig dak boven uw hoofd

Na enkele jaren van onderzoek en ontwikkeling is in 2005 het Flying Brands Detection System (FBDS) van Rupako geïntroduceerd. Sindsdien heeft menig eigenaar van een woning met een rieten dak de brandbeveiliging van de woning verhoogd met dit unieke sprinklersysteem. Reeds meer dan 140 woningen met een bestaand of nieuw rieten dak zijn voorzien van dit branddetectie- en blussysteem.

Het FBDS wordt volledig door Rupako verzorgd. Naast het plaatsen van de sensoren en de sprinklers worden ook de watervoorziening en het besturingssysteem door Rupako aangelegd. Complete brandbeveiliging voor uw rieten dak! Desgewenst kan ook uw eigen installateur het sprinklersysteem in overleg met ons aanbrengen.

Het FBDS van Rupako bestaat uit een aantal kleine maar zeer gevoelige sensoren, welke de beginnende brand op uw dak detecteren. De sensoren zijn zo ontwikkeld dat dit geen afbreuk doet aan de uitstraling van uw woning, wat bij diverse systemen wel het geval is. Bij detectie van een beginnende brand wordt dit signaal direct doorgestuurd naar het besturings-
systeem. Hier van uit treed het sprinklersysteem meteen in werking. Binnen enkele ogenblikken wordt de beginnende brand geblust. Eventueel kan er vanuit het besturingssysteem een melding worden doorgegeven aan de meldcentrale van een beveiligingsbedrijf.