TNO certificaat

Direct na introductie van het FBDS, heeft TNO dit sprinklerblussysteem voor rieten daken getest. TNO omschrijft het systeem als volgt:

“De blusinstallatie heeft aangetoond tijdig in werking te treden en in staat te zijn om op adequate wijze een beginnende brand, veroorzaakt door vliegvuur of een brand- of gloeihaard op een brandbaar dakoppervlak in korte tijd te blussen”.

Zie voor de documentatie ook het TNO rapport 2005, TNO rapport 2006 en de Rupako nieuwsbrief januari 2009.

Legionella
De software van het besturingssysteem beschikt over een ‘legionellamodule’. Volgens de regelgeving voor drinkwatervoorzieningen in Nederland is de al aanwezige terugslagklep in de waterleiding voldoende. Rupako wil legionellavorming koste wat kost vermijden en heeft een volautomatisch systeem in de sprinklerinstallatie ingebouwd waarmee het stilstaande, ‘dode’ water wekelijks wordt ververst. Zo is er geen mogelijkheid voor legionellavorming. Een dubbele beveiliging in de waterleiding ten behoeve van uw drinkwatervoorziening!